Curso Soporte Vital Avanzado Cardiológico. Ed. Pontevedra
Luns, 24 Febreiro 2020,  4:00 -  8:00
Esta repetición é unha excepción do patrón normal de repeticions