IV XORNADA CIENTÍFICA da Sociedade Galega de Medicina Preventiva (SOGAMP)

IV XORNADA CIENTÍFICA da Sociedade Galega de Medicina Preventiva (SOGAMP)
FACULTADE MEDICINA (Santiago de Compostela)
3 de xuño de 2016


COMITÉ ORGANIZADOR:

Juan Jesús Gestal Otero
Margarita Cueto Baelo
Carlos Quintas Fernández
María Jesús García García
Víctor del Campo Pérez
José Miguel Fernández Naveiro

PROGRAMA CIENTÍFICO

9:30 Presentación da Xornada e Benvida:
Prof. Dr. Juan Jesús Gestal Otero ( Presidente do Comité Organizador da Xornada)
Dra. Margarita Cueto Baelo ( Presidenta da SOGAMP)
9:40 MESA REDONDA : TUBERCULOSE
o Moderador: Prof. Dr. Juan J. Gestal Otero . Catedrático Xefe de Servizo de Medicina
Preventiva Hospital Clínico Universitario de Santiago
o Relatores / Ponencias
9:40 Diagnóstico de la infección tuberculosa: Mantoux e IGRAs.
 Dra. Victoria Túñez Bastida. UTB. Servizo de Medicina Preventiva
Hospital Clínico Universitario de Santiago
10:00 Principais resultados do Programa de control da TB en Galicia. Novos retos e
estratexias de futuro
 Dra. Elena Cruz Ferro. Técnica do Programa de Prevención e Control da
Tuberculose. Dirección Xeral de Saúde Pública
10:20 - 10:50 Coloquio
10:50 - 11.10 Pausa e defensa de póster
11:10 MESA REDONDA: VACINAS
o Moderadora: Dra. María Sande Mejide. Xefe Xección do Servizo de Medicina Preventiva
do CHOU
o Relatores / Ponencias
11:10 Vacinación e Inmunosenescencia
 Dr. Miguel A. González Roca. Dpto. Médico GSK – Vacinas
11:40 Vacina do Pneumococo no adulto
 Dr. Jose Antonio Taboada Rodríguez. Xefe do Servizo de Control de
Enfermidades Transmisibles . Dirección Xeral de Saúde Pública
12:10 Calendario de vacinación do adulto da SOGAMP
 Dra.Rosa Mª Fungueiriño. FEA do Servizo de Medicina Preventiva do CHOP
12:20 -12.50 COLOQUIO
12:50 MESA REDONDA: ENTEROBACTERIACEAS PRODUCTORAS DE CARBAPENEMASAS
o Moderador: Dr. Xurxo Hervada Vidal . Subdirector Xeral de Información sobre Salud y
Epidemioloxía . Consellería de Sanidade
o Relatores
 Dra. Teresa Queiro Verdes. FEA do Servizo de Medicina Preventiva do Hula
 Dr. Francisco José Vasallo Vidal .FEA do Servizo de Microbioloxía do CHUVI
13:30 – 14:00 COLOQUIO
14:00 Clausura da Xornada
14:10 ASAMBLEA DE LA SOGAMP

COMITÉ CIENTIFICO
María Sande Meijide
Rosa Mª Fungueiriño Suarez
Luisa Abraira Garcia
Maria José Pereira Rodríguez
Virginia Lorenzo Garcia

COLABORAN EN LA ORGANIZACIÓN
GSK , Pfizer