Actividad asistencial: MEDICINA NUCLEAR
Nº de Colexiado: 363605878
Rúa: HOSPITAL POVISA - Rua Salamanca, 5
Código postal: 36211
Cidade: VIGO
Teléfono: 986413144