MOREIRAS MENOR, LIDIA

Actividad asistencial: MEDICINA GENERAL. Valoración Daño Corporal, Psicotécnicos
Nº de Colexiado: 363604288
Rúa: c/. Príncipe, 57 3º Izq.
Código postal: 36202
Cidade: VIGO
Teléfono: 986.227888