GRANADOS MARTIN, MARIA DOLORES

Actividad asistencial: GINECOLOGIA y OBSTETRICIA
Nº de Colexiado: 363604847
Rúa: HOSPITAL POVISA - Rua Salamanca, 5
Código postal: 36211
Cidade: VIGO
Teléfono: 986.413144