VILLAMARIN ALVAREZ, MARGARITA

Actividad asistencial: OBSTETRICIA y GINECOLOGIA
Nº de Colexiado: 363604297
Rúa: HOSPITAL POVISA - Rua Salamanca, 5
Código postal: 36211
Cidade: VIGO
Teléfono: 986.413144